original art sourced directly from independent artists internationally
  International shipping

Wim van de Wege - Original Art Works


Abstract black&white 276A by Wim van de Wege

Abstract black&white 276A by Wim van de Wege

1713.43 GBP

Abstract bouquet flowers by Wim van de Wege

Abstract bouquet flowers by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Abstract flowers #3 by Wim van de Wege

Abstract flowers #3 by Wim van de Wege

439.34 GBP

Abstract flowers #4 by Wim van de Wege

Abstract flowers #4 by Wim van de Wege

439.34 GBP

Abstract seascape #145 by Wim van de Wege

Abstract seascape #145 by Wim van de Wege

4389.01 GBP

Abstract Still Life by Wim van de Wege

Abstract Still Life by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Approaching rain showers by Wim van de Wege

Approaching rain showers by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Arkemheen polder landscapes 1 by Wim van de Wege

Arkemheen polder landscapes 1 by Wim van de Wege

2196.70 GBP

Banjaard Beach evening August 2017 by Wim van de Wege

Banjaard Beach evening August 2017 by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Beach Banjaard in the evening by Wim van de Wege

Beach Banjaard in the evening by Wim van de Wege

2570.14 GBP

Beach Domburg by Wim van de Wege

Beach Domburg by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Beachfun in the late summer 2017 by Wim van de Wege

Beachfun in the late summer 2017 by Wim van de Wege

3075.38 GBP

Brown, black&white abstract painting by Wim van de Wege

Brown, black&white abstract painting by Wim van de Wege

3075.38 GBP

Christmas landscape Yorkshire oil painting 1 by Wim van de Wege

Christmas landscape Yorkshire oil painting 1 by Wim van de Wege

790.81 GBP

Christmas landscape Yorkshire oil painting 2 by Wim van de Wege

Christmas landscape Yorkshire oil painting 2 by Wim van de Wege

790.81 GBP

Christmas time : Dunes en seascape Domburg by Wim van de Wege

Christmas time : Dunes en seascape Domburg by Wim van de Wege

87.87 GBP

Christmas time : yellow polders 17 by Wim van de Wege

Christmas time : yellow polders 17 by Wim van de Wege

87.87 GBP

Christmas time: Yellow polders 19 by Wim van de Wege

Christmas time: Yellow polders 19 by Wim van de Wege

87.87 GBP

Christmas winter landscape Wales 42 by Wim van de Wege

Christmas winter landscape Wales 42 by Wim van de Wege

1098.35 GBP

Christmas Winter landscape Wales 43 by Wim van de Wege

Christmas Winter landscape Wales 43 by Wim van de Wege

1098.35 GBP

Cloudy and rainy day by Wim van de Wege

Cloudy and rainy day by Wim van de Wege

874.29 GBP

Colourful Beach by Wim van de Wege

Colourful Beach by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Dreamcolors 1 by Wim van de Wege

Dreamcolors 1 by Wim van de Wege

3075.38 GBP

Fracture and destruction by Wim van de Wege

Fracture and destruction by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Fragile series #5 by Wim van de Wege

Fragile series #5 by Wim van de Wege

3075.38 GBP

Human Expressions #1 by Wim van de Wege

Human Expressions #1 by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Landscape with lilies by Wim van de Wege

Landscape with lilies by Wim van de Wege

3075.38 GBP

Light in the darkness by Wim van de Wege

Light in the darkness by Wim van de Wege

3075.38 GBP

Mysterious Scottish Highlands #1 by Wim van de Wege

Mysterious Scottish Highlands #1 by Wim van de Wege

2627.25 GBP

No Title 1 by Wim van de Wege

No Title 1 by Wim van de Wege

7908.12 GBP

North Sea Coast #56 by Wim van de Wege

North Sea Coast #56 by Wim van de Wege

2592.11 GBP

North Sea Coast #61 by Wim van de Wege

North Sea Coast #61 by Wim van de Wege

2627.25 GBP

North Sea Coast #65 by Wim van de Wege

North Sea Coast #65 by Wim van de Wege

874.29 GBP

North Sea Coast #66 by Wim van de Wege

North Sea Coast #66 by Wim van de Wege

874.29 GBP

North Sea coast #67 by Wim van de Wege

North Sea coast #67 by Wim van de Wege

874.29 GBP

North Sea Coast series #60 by Wim van de Wege

North Sea Coast series #60 by Wim van de Wege

3075.38 GBP

North Sea Coast sketches 60 by Wim van de Wege

North Sea Coast sketches 60 by Wim van de Wege

1225.76 GBP

North Sea Coast sketches 64 by Wim van de Wege

North Sea Coast sketches 64 by Wim van de Wege

1225.76 GBP

North Sea serie XL #3 by Wim van de Wege

North Sea serie XL #3 by Wim van de Wege

8742.87 GBP

North Sea series #86 by Wim van de Wege

North Sea series #86 by Wim van de Wege

2627.25 GBP

North Sea series #89 by Wim van de Wege

North Sea series #89 by Wim van de Wege

2592.11 GBP

North Sea XL series #2 by Wim van de Wege

North Sea XL series #2 by Wim van de Wege

8782.41 GBP

Northsea coast sketches #1 by Wim van de Wege

Northsea coast sketches #1 by Wim van de Wege

786.42 GBP

Northsea coast sketches #2 by Wim van de Wege

Northsea coast sketches #2 by Wim van de Wege

786.42 GBP

Northsea coast sketches #3 by Wim van de Wege

Northsea coast sketches #3 by Wim van de Wege

786.42 GBP

Northsea Coast sketches #4 by Wim van de Wege

Northsea Coast sketches #4 by Wim van de Wege

1318.02 GBP

Northsea series nr. 99 by Wim van de Wege

Northsea series nr. 99 by Wim van de Wege

87.87 GBP

Port of Honfleur by Wim van de Wege

Port of Honfleur by Wim van de Wege

522.81 GBP

Positive abstract summer color landscape by Wim van de Wege

Positive abstract summer color landscape by Wim van de Wege

87.87 GBP

Positive Emotions by Wim van de Wege

Positive Emotions by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Reflections 2 by Wim van de Wege

Reflections 2 by Wim van de Wege

3075.38 GBP

Scotland coast 67 by Wim van de Wege

Scotland coast 67 by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Scottish Highlands snowy country by Wim van de Wege

Scottish Highlands snowy country by Wim van de Wege

2627.25 GBP

Seascape Het Zwin in the afternoon (November 2018) by Wim van de Wege

Seascape Het Zwin in the afternoon (November 2018) by Wim van de Wege

3075.38 GBP

Seascape North Sea #81 by Wim van de Wege

Seascape North Sea #81 by Wim van de Wege

2627.25 GBP

Seascape study 1 by Wim van de Wege

Seascape study 1 by Wim van de Wege

1463.00 GBP

Seascape Zeeland End of the year 2018 by Wim van de Wege

Seascape Zeeland End of the year 2018 by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Summercolors by Wim van de Wege

Summercolors by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Summercolors II XXXL format by Wim van de Wege

Summercolors II XXXL format by Wim van de Wege

7908.12 GBP

Sunny, an abstract beachscape 12 XL by Wim van de Wege

Sunny, an abstract beachscape 12 XL by Wim van de Wege

3075.38 GBP

Vrouwenpolder beach 1 July 2016 by Wim van de Wege

Vrouwenpolder beach 1 July 2016 by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Wales countryside by Wim van de Wege

Wales countryside by Wim van de Wege

2627.25 GBP

Wales countryside by Wim van de Wege

Wales countryside by Wim van de Wege

2627.25 GBP

Wales landscape 9 by Wim van de Wege

Wales landscape 9 by Wim van de Wege

3690.46 GBP

Waterlilies in Monets garden (2) by Wim van de Wege

Waterlilies in Monets garden (2) by Wim van de Wege

3075.38 GBP

Waterlilies in Monets garden by Wim van de Wege

Waterlilies in Monets garden by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Winter landscape 12 by Wim van de Wege

Winter landscape 12 by Wim van de Wege

87.87 GBP

Winter landscape 13 by Wim van de Wege

Winter landscape 13 by Wim van de Wege

87.87 GBP

Yellow fields in the polder by Wim van de Wege

Yellow fields in the polder by Wim van de Wege

659.01 GBP

Yerseke Moer by Wim van de Wege

Yerseke Moer by Wim van de Wege

610.68 GBP

Zeeland seascape study 1 wim van de wege by Wim van de Wege

Zeeland seascape study 1 wim van de wege by Wim van de Wege

2592.11 GBP

Zeeland seascape study 2 by Wim van de Wege

Zeeland seascape study 2 by Wim van de Wege

2592.11 GBP